Pomoć i njega u kući

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 57/11) i Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12/11 i 19/11 ) u cilju poboljšanja kvalitete života starijim osobama Dom pruža usluge pomoći i njege u kući

Pomoć i njega u kući obuhvaća:

 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.);
 • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština);
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Organizirana prehrana

Usluge organizirane prehrane - dostava obroka u kuću mogu ostvariti starije osobe koje koje nisu obuhvaćene institucionalnim oblikom skrbi na temelju:

 • rješenja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba
 • rješenja nadležnog područnog ureda Zavoda zasocijalnu skrb u Gradu Zagrebu
 • ugovora korisnik s Domom.

Organizirana prehrana - dostava obroka temeljem rješenja Gradskog ureda, Zavoda za socijalnu skrb i temeljem ugovora vrši se na području Gradske četvrti Peščenica, a na području Gradske četvrti Sesvete samo temeljem rješenja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Cijena jednog obroka uključujući dostavu iznosi 26,00 kn.

Usluge gerontodomaćice

Usluge gerontodomaćice mogu ostvariti starije osobe koje koje nisu obuhvaćene institucionalnim oblikom skrbi na području Gradske četvrti Peščenica i Sesvete, a na temelju rješenja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Pravo na pomoć i njegu u kući - usluge gerontodomaćice može ostvariti osoba:

 • kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe;
 • koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, skrbnik, bračni drug, izvanbračni drug i djeca;
 • koja nema mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
 • kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 2.400,00 kn;
 • koja to pravo ne ostvaruje na temelju rješenja Zavoda za socijalnu skrb.

Kontakt osoba:

 • Maja Kosanović,mag.act.soc.
  tel: 01/2358 502